Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Ajankohtaista

Suuren apurahaseminaarin materiaalia
18/12/2014 | Maaria Kuukorento
article thumbnail

Suomen Näyttelijäliitto. Teatterin Tiedotuskeskus, Teatterikeskus sekä Taiteen edistämiskeskus järjestivät 12.12.2014 Suuren apurahaseminaarin. Kulttuurintutkija Pauli Rautiainen puhui seminaari [ ... ]


Selvitys vapaan teatterikentän toimijoista
29/09/2014 | Maaria Kuukorento
article thumbnail

Teatterikeskus on julkaissut selvityksen vapaan teatterikentän toimijoista. Pääset lataamaan sen alla olevasta linkistä. Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen ammattiteatterikentän toimijat -  [ ... ]


TEATTERI LIIKKEESSÄ JA LÄHELLÄ - SUOMALAISEN TEATTERIN KEHITTÄMISOHJELMA 2013
11/08/2014 | Maaria Kuukorento
article thumbnail

Lupa keskittyä taideteokseen   Tässä kehittämisohjelmassa ehdotetut kentän toiminnan kehittämisen keinot palvelevat kaikki yhtä suurta tarkoitusta: Taiteilijan työn pyhittämistä perusteh [ ... ]


Muut jutut

Teatterijoukko

Teatterikeskus julkaisee kaksi kertaa vuodessa ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ohjelmistolehteä Teatterijoukkoa.

Tammikuussa ja elokuussa ilmestyvän lehden voit etsiä käsiisi jäsenteattereistamme tai pääkaupunkiseudun kulttuuritoimipaikoista. Voit myös tilata niitä osoitteesta: aineisto.teatterijoukko

Teatterijoukko.fi -verkkopalvelusta löydät lisää tietoa jäsenteattereistamme sekä niiden ajankohtaisista esityksistä.

Teatterikeskus ry

YHTEISTYÖ, MONIPUOLISUUS JA JATKUVA KEHITYS

Teatterikeskus edistää ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien toimintaa

Teatterikeskus ry edistää ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien toimintaa ja vahvistaa niiden asemaa Suomessa.

Teatterikeskus ry

  • tarjoaa monipuolista palvelua ryhmämuotoisille jäsenteattereilleen,
  • tukee sekä teattereiden että alan muiden toimijoiden välistä yhteistyötä, ja
  • vaikuttaa aktiivisesti kulttuuripolitiikkaan.

Teatteri palvelee yhteiskuntaa monella tavalla, ja ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien tärkeänä tehtävänä on kehittää sekä teatteritaidetta että sen toimintarakenteita niin, että ne vastaavat entistä paremmin vallitsevan yhteiskunnan tarpeita ja tavoitteita. Samalla ne toimivat tärkeänä yhteiskunnallisena peilinä, paljastavat ajan ilmiöitä ja herättävät ajatuksia paremmasta tulevaisuudesta. Teatteritaiteen tulevaisuutta rakennetaan tekemällä yhteistyötä monella tasolla ja monen eri toimijan kesken. Teatterikeskuksen tehtävänä onkin edistää jäsenteattereidensa välistä yhteistyötä niin, että yksittäiset teatterit voisivat jakaa toimintaresurssejaan, kehittää ekologisesti järkevämpää tuotantotapaa ja tuottaa jatkuvasti uusiutuvaa ja uutta luovaa teatteritaidetta.

Teatterikeskus puhuu tasa-arvoisemman teatterikentän puolesta. Se pyrkii yhteiskunnallisella vaikuttamisellaan lähentämään olemassa olevan teatterikentän todellisuutta ja teatterilakia eli julkisen rahoituksen rakennetta. On tärkeää tarjota nuorille taiteentekijöille mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan ja kehittää oman sukupolvensa näköistä teatteritaidetta tutusta poikkeavin tavoin. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivan ammattiteatterikentän tukeminen ja kehittäminen on alan työllisyyden ja tulevaisuuden kehittämistä.

Teatterikeskus ry toimii ryhmämuotoisten ammattiteatterikentän asiantuntijana. Se pyrkii edistämään ryhmämuotoisen teatterin tunnettavuutta ja samalla kartoittaa niitä tutkimuksen ja tiedon tarpeita, joita ammattiteatteritoimintaan kohdistuu. Teatterikeskus jakaa tietoa teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivista ammattiteattereista ja ammattiteatteriryhmistä, tuotantotavoista ja kehitystarpeista. Se palvelee kaikkia teatterialan toimijoita opastamalla uusia ryhmiä ammattimaiseen teatteritoimintaan ja teattereiden kehittämiseen.

Teatterikeskus ry rakentaa teatterin tulevaisuutta. Tulevaisuus rakentuu yhteistyöstä myös asemansa vakiinnuttaneiden instituutioiden ja toimijoiden kesken, ja tässä työssä Teatterikeskus toimii aktiivisesti sillanrakentajana ja alan kehittäjänä. Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivien ammattiteattereiden tulevaisuus turvataan kehittämällä toimintarakenteita ja -tapoja julkisin ja yksityisin tuin. Tavoitteena on monipuolinen ja helposti saavutettava teatteritarjonta, jossa erilaiset ihmiset erilaisine tarpeineen tulevat entistä paremmin huomioiduiksi.

Lyhyt historia

Teatterikeskuksen ja ammattiteatteriryhmien toiminnalla on pitkät juuret. Ryhmämuotoiset ammattiteatterit syntyivät 70-luvulla teatteritaiteilijoiden halusta perustaa taiteelliseen työhön keskittyviä yhteisöjä. Niiden toimintaa tukemaan ja etuja valvomaan perustettiin Teatterikeskus ry. Helsingissä 24.1.1971. Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajana toimi Heikki Mäkelä, varsinaisina jäseninä Jussi Helminen, Timo Kallinen, Katri Nironen, Sulevi Peltola, Ritva Arvelo, Timo Martinkauppi ja Margaret von Martens. Varajäseniksi valittiin Rea Mauranen, Marja Packalén, Lars Schönber, Paavo Piskonen, Tytti Oittinen, Raija Riikkala, Leena Uotila ja Mikel Hulden.

Ryhmämuotoisten teattereiden alkuvaihe pohjautui ammattitaiteilijoiden haluun kehittää teatteria taidemuotona ilman raskasta laitosmaista rakennetta. Uusien sukupolvien teatteritaidetta ja teatteriryhmien toiminnan kehittämistä ovat vuosien varrella tukeneet monet tämän päivän merkittävät teatterintekijät. Teatterikeskuksen hallituksen puheenjohtajina toimivat vuosien varrella Kaj Chydenius, Pentti Kotkaniemi, Ilkka Vanne, Christian Blom, Kaisa Korhonen, Kristiina Hurmerinta, Jari Niminen, Kari Löyttyjärvi, Anna Veijalainen, ja Dan Henriksson. Heidän johdollaan vapaista teatteriryhmistä on kehittynyt ammattimaisesti toimivia, uudenlaisen johtajuuden mallin omaavia, rakenteellisesti monimuotoisia ja taiteellisesti

Toiminnanjohtajuus on vaihtunut tiuhaan tahtiin. Raija-Sinikka Rantalalla oli kunnia toimia ensimmäisenä toiminnasta vastaavana, sittemmin tehtävä on välittynyt Tuula Ojaselta Vican Hedengrenille, Merja Leskinen -Aholaiselta Raija Ojalle, Raija-Liisa Seilolta Riitta Aarniokoskelle, Timi Mäkiselle, Kirsi Reinolalle... Vaihtuvat "vetovuorot" ovat merkinneet jatkuvaa muutosta ja toiminnan muovautumista, uusia näkökantoja ja vanhojen kertaamista. Ydintavoitteet ovat kuitenkin pysyneet samoina: teattereiden välinen yhteistyö, kiertuetoiminnan kehittäminen, kokeellinen toiminta, liikkuvuus kaikissa muodoissaan, jne.

Ryhmämuotoiset ammattiteatterit ja -ryhmät tänään

Nykyään ryhmämuotoiset ammattiteatterit ja -ryhmät tunnetaan sekä kotikaupunkiensa kulttuurielämässä että kiertueilla, jotka kattavat koko Suomen. Teatterikeskuksen toiminnan tavoitteena on vahvistaa ammattiteattereiden ja -tanssiteattereiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa: Ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien toiminta luo paikallisesti arvokasta ja ihmisen kokoista kulttuuritoimintaa sekä vie sitä myös paikkoihin, joissa tarjontaa ei ole.


Ryhmämuotoisista ammattiteattereista ja -ryhmistä on käytetty niiden historian aikana monia nimityksiä niiden saaman valtion tuen mukaan. Niitä ammattiteattereita ja -ryhmiä, jotka eivät kuulu valtion teatteri- ja orkesterilain piiriin eli saavat joko valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta tai tuottavat esityksiä produktiokohtaisilla avustuksilla, on kutsuttu lainsuojattomiksi tai ns. vapaaksi teatterikentäksi. Nykyään puhutaan kuitenkin teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivista ammattiteattereista ja -ryhmistä.

Taiteellinen työ on saanut jossain tapauksissa myös taloudellisesti kestävän pohjan, vaikka ryhmien rakenteesta johtuen työmäärä henkilöstöä kohtaan on valtava. Vanhimpien jäsenryhmien taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaa, mutta 90-luvulla ja sen jälkeen syntyneiden uusien ammattiteattereiden saama harkinnanvarainen tuki on täysin riittämätön. Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivissa ammattiteattereissa palkattoman työn osuus on jopa 60 %.

Teatterikeskus pyrkii edistämään erilaisin rakentein toimivien teattereiden välistä yhteistyötä, joka mahdollistaa tila- ja resurssi-ongelmien helpottumisen sekä tukee teatteri- ja tanssitaiteen kehittymistä valtakunnallisesti. Teatterikeskuksen tarkoituksena on ryhmämuotoisen ammattiteatterikentän näkyvyyden, markkinoinnin ja tiedotuksen edistäminen sekä tasa-arvoistaminen, taiteenalan palveluiden saavutettavuuden, kulttuurisen tasa-arvon sekä esitystaiteen harrastuksen lisääminen, kierrätyksen ja ekologisen ajattelun vahvistaminen sekä ammattiteattereiden työskentelymahdollisuuksien edistäminen. Teatterikeskus julkaisee myös ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ohjelmistolehteä Teatterijoukko, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Vuonna 2012 Teatterikeskuksen jäsenteattereita on 34 kappaletta, joista seitsemän kuuluu teatteri- ja orkesterilain piiriin ja 27 ryhmää edustaa lainsuojatonta teatterikenttää. Lainsuojattomista teattereista 26 saa rahoituksensa lain ulkopuolisille teattereille suunnatusta valtion harkinnanvaraisesta tuesta.

Teatterikeskuksella on myös yksi osajäsen. Osajäsenet ovat mukana järjestön toiminnassa kehittämässä toimintaansa ammattimaiseksi ja toiminnallisesti yksilölliseksi. Osajäsenien tulot kertyvät sekä apurahoista että erilaisille yrityksille ja yhteisöille tarjottavista palveluista.

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivien ammattiteattereiden rahoitus

Vuonna 2012 teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivien ammattiteattereiden ja -ryhmien harkinnanvarainen toiminta-avustus oli  yhteensä 2 772 000 euroa. Harkinnanvaraista toiminta-avustusta sai 41 ammattiteatteria ja -ryhmää.


Vuonna 2012 teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivien ammattiteatterikentän valtionavustuksen osuus kaikista ooppera-, teatteri-, orkesteri-, tanssi-, ja sirkusmäärärahoista oli 2,4 %.

Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivien ammattipuheteattereiden valtionavustuksen osuus teatteri- ja tanssimäärärahoista (ei järjestöt, ei ooppera mukaan lukien) vuonna 2010 oli 3,6 %. Kuitenkin niiden kokonaiskatsojamäärä oli 11 % kaikista puheteattereiden, tanssiteattereiden, oopperoiden ja sirkuksien katsojamääristä vuonna 2009.

 

 
www.teatterikeskus.fi -verkkopalvelua tukevat:
Uudenmaan taidetoimikunta
Helsingin kaupunki
Opetusministeriö
Sitemap